Header Ads

ad728
 • Terbaru

  Surat Permohonan Cuti

  Wonogiri, 05 Maret 2011

  Hal      : Permohonan Cuti

  Kepada:
  Yth. Kepala Perwakilan
           PT. PKSS Prima Karya
           Sarana Sejahtera Yogyakarta
  Melalui Bp. AMBM
  PT. Bank Rakyat Indonesia
  di
           Wonogiri

  Dengan hormat,
  Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

  Nama                           : Parwanto
  Jabatan                                   : Penjaga Malam
  Unit Kerja                   : Pracimantoro

  Bermaksud mengajukan permohonan cuti, dengan ketentuan sebagai berikut:

  lamanya cuti                : 3 hari
  Waktu pelaksanaan     : tanggal 14 Maret s.d 16 Maret 2012
  Keperluan cuti             : menghadiri pernikahan adik

  Demikian permohonan saya, atas perhatian dan berkenaannya Bapak disampaikan terima kasih.


  Catatan personalia:
  -       Sisa Cuti yang belum dipergunakan …… hari
  -       Selama ybs melaksanakan cuti pekerjaan
  -       Sehari-hari dilaksanakan oleh saudara Riyanto
       (sebagai tenaga pengganti sementara)

  Hormat Saya,  PARWANTO


  Disposisi Pinca / AMBM / SPI / SAU
  _____________________________
  Pertimbangan atasan langsung ybs.
  Cuti ditunda / disetujui
  t.m.t 14 Maret s.d 16 Maret 2012  AGUS NURHADI
  Kaunit

  No comments

  Silahkan memberi komentar yang positif dan membangun. Terima kasih!